Kolej Komuniti Jerai

Perkembangan industri pelancongan negara yang pesat telah menyumbang kepada permintaan tenaga kerja yang berkemahiran dan berkebolehan dalam pelbagai tugas berkaitan. Berdasarkan senario ini, Jabatan Pengajian Kolej Komuniti berusaha merancang dan mengadakan program Sijil Pelancongan Dan Pengembaraan bagi menghasilkan pelajar yang dapat memenuhi kehendak industri di dalam bidang tersebut. Pelajar berpeluang mempelajari segala kemahiran hospitaliti yang berkaitan secara praktikal bagi memastikan mereka memperolehi pengetahuan yang mendalam.

Kursus Pendek

Pengajian Sepanjang hayat
Unit Pengajian Sepanjang Hayat menganjurkan pelbagai kursus pendek yang diadakan di Kolej Komuniti Jerai dengan yuran yang sangat rendah. Masyarakat setempat boleh mengambil kesempatan ini untuk mempelajari kemahiran baru atau menambah kemahiran sedia ada untuk membantu bidang tugas atau menambah pendapatan sebagai usahawan. Kursus diadakan setiap hujung minggu mengikut jadual yang telah disusun.

Aktiviti Kolej

Program dan Aktiviti
Kolej Komuniti Jerai sering menganjurkan pelbagai aktiviti melibatkan jabatan kerajaan, swasta dan juga badan bukan kerajaan. Aktiviti seperti program keusahawanan, keugamaan dan lain-lain disusun sepanjang tahun untuk pelajar kolej, sekolah serta masyarakat setempat. Anda boleh melihat jadual program dan aktiviti menarik yang telah dirancang dikemaskini di halaman utama dan juga di halaman Aktiviti.